reduir font ampliar font

CAT / ES / EN / FR

Museu de les Terres de lŽEbreSala dŽexposicions: Les Terres de l’Ebre (prehistòria - edat mitjana)Museu de les Terres de lŽEbreMuseu de les Terres de lŽEbreMuseu de les Terres de lŽEbreSala dŽexposicions: Les Terres de l’Ebre (prehistòria - edat mitjana)Museu de les Terres de lŽEbreMuseu de les Terres de lŽEbre

Buidatge de les memòries i actes del Sindicat de Regs del Delta i de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de lŽEbre. 1860-1973

Delta de lŽEbre

Dates: Novembre 2006 a abril 2007

Organitza: MMA


En el marc del projecte "150 anys del Canal de la Dreta de lŽEbre" es va dur a terme el buidatge sistemàtic dels llibres dŽactes i memòries anuals del Sindicat de Regs del Delta i de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de lŽEbre. El buidatge sŽha ordenat de dues maneres diferents, cronològicament i temàticament. SŽha dut a terme el buidatge sistemàtic de les actes de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de lŽEbre des dels seus inicis fins a mitjans de la dècada de 1970. SŽha posat especial èmfasis en allò referent a obres per a lŽextensió i millora del reg, cànons, obres de camins, construccions auxiliars i conflictes amb els pescadors de les llacunes


Museu de les Terres de lŽEbre | C/ Gran Capità, 34 | Amposta | Tel. 977 702 954 | correu electrònic | crèdits | avís legal