reduir font ampliar font

CAT / ES / EN / FR

Museu de les Terres de l´Ebre

Agenda

tipus:
anterior juliol 2024 següent
dl dm dc dj dv ds dg
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    Publicat el llistat provisional admesos/es i exclosos/es al procés de selecció per proveir el lloc de Director/a del Museu de les Terres de l’Ebre

Es pot consultar al web del Museu de les Terres de l’Ebre

Museu de les Terres de l´Ebre :  : Publicat el llistat provisional admesos/es i exclosos/es al procés de selecció per proveir el lloc de Director/a del Museu de les Terres de l’Ebre

Reunida en data 8 de febrer de 2024 la comissió de valoració designada per Decret de Presidència 2024/02 d’acord amb les bases aprovades i d’acord amb els requisits específics de les persones aspirants, ha proposat la relació de les persones admeses i excloses al procés de selecció per proveir el lloc de Director/a del Museu de les Terres de l’Ebre

Per l’indicat, s’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret de Presidència de data 9 de febrer de 2024, i número 2024/04, s’ha aprovat la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés de selecció per proveir el lloc de Director/a del Museu de les Terres de l’Ebre següent:

Admesos/es:

DNI

2948 Z

0360 G

0666 Q

1860 P

0220 W

 

Exclosos/es

DNI

Motiu exclusió

1523 H

B, E

1041 K

B

6553 E

B

9455 C

B,C

2804 S

A,B,C,D,E

1311 J

B

5705 L

B,C

1160 S

B,C

4532 J

A,B,C

2905 C

A,B,C,E

0993 Z

A

2670 X

B

5436 D

B,C,E

6440 H

B,C

 

Motius d’exclusió:

 

A)

No aporta la titulació requerida

B)

No acredita l’experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit museístic o similars

C)

No acredita els coneixements necessaris sobre museologia i sobre la temàtica del Museu

D)

No aporta la declaració responsable

E)

No aporta el certificat nivell C1 de català

Període d’al·legacions: del 12/02/2024 al 23/02/2024 (ambdós inclosos)

Dins el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al web del Museu de les Terres de l’Ebre, els/les aspirants podran formular davant de la presidenta de la comissió, les reclamacions adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin produït per error o omissió.

 

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.

Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu, la llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada a la web del Museu de les Terres de l’Ebre.

 

D’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’aquesta resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades.

 

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Museu de les Terres de l´Ebre | C/ Gran Capità, 34 | Amposta | Tel. 977 702 954 | correu electrònic
avís legal | política de privacitat | política de cookies | panell cookies##770